Supervision til ledere og medarbejdere

Supervision retter sig mod ledere og medarbejdere, der står i en kompleks situation, hvor et fortroligt supervisionsrum kan åbne op for nye muligheder og nye veje fremad. Supervision skal derfor ses som en naturlig kvalitetssikring af såvel den pædagogiske indsats, som af samarbejdet mellem medarbejdere og/eller ledere.

Vi arbejder med udgangspunkt i den systemiske tilgang, hvor det er samspillet og det hele menneske der er i centrum.

Vi har en løbende dialog om supervisionen undervejs i forløbet.