Rådgivning til forældre

Mange forældre føler sig forståeligt nok usikre overfor de dilemmaer og udfordringer, der følger med, når man har et barn med særlige vanskeligheder, hvad enten der er tale om diagnoser eller ej. Foruden forældre er søskende og bedsteforældre også i en sårbar position. I den situation kan samtaler med en erfaren og uvildig hjælpe til med at sætte perspektiv på situationerne og med til at guide familien i den videre udvikling.

Med udgangspunkt i en anerkendende tilgang arbejder vi med de forhold, som i særlig grad udfordrer jeres barn og jer som familie. Vi inddrager også de svære samarbejdsrelationer, der kan opstå i forhold til skolen og andre samarbejdspartnere.

Vi tilrettelægger med andre ord rådgivningen, så der er fuld fokus på netop jeres barn og jer som familie. Rådgivningen kan fx  foregå virtuelt eller hjemme hos jer.

Kontakt mig gerne for en uforpligtende snak om mulighederne.