Inspirationsoplæg

Inspiration og videndeling er vejen til udvikling på det pædagogiske felt, og med det udgangspunkt tilbyder jeg tre oplæg, der både inspirerer og inddrager deltagerne aktivt.

“Nest og mulighederne for et robust pædagogisk miljø” 

Oplægget tager fat på centrale dele af arbejdet med relationer som vejen til inklusion. Nest bliver præsenteret nærmere. Hvad er Nest og perspektiverne ved Nest pædagogikken ? Jeg har beskæftiget mig intensivt med Nest siden introduktionen af Nest i Aarhus Kommune i 2015.

“Mellemformer og hvordan vi tænker ud af boksen”

Når vi sammentænker specialpædagogik og almenpædagogik, når vi langt i arbejdet med at få plads til alle på en god måde. Det forudsætter, at vi vender en god del af vores pædagogiske tænkning på hovedet. Oplægget giver nogle bud på dette.

“Pædagogik og diagnoser – hvordan spiller det sammen”

De seneste opgørelser viser, at 15 % af alle børn og unge er tildelt en børnepsykiatrisk diagnose ved 18 års alderen. Hvordan påvirker det pædagogikken og børnefællesskabet – og måske vores normalitetsforståelse. Det er nogle af elementerne i oplægget.

De tre temaer vil  i form og indhold blive tilpasset jeres konkrete behov. Andre temaer og inspirationsoplæg kan aftales. Målgruppen for oplæggene er både fagprofessionelle og forældre.