Jan Kirkegaard

Nest pædagogik, Mellemformer, ledersparring, rådgivning til forældre.

NEST – Mellemformer – inspiration – rådgivning – sparring og supervision til ledere og medarbejdere – kompetenceudvikling

Målrettet skoler, dagtilbud, klubber og andre pædagogiske miljøer samt forældre.

Landet over arbejdes der med Mellemformer og Nest, da de pædagogiske miljøer er udfordret af børnenes forskellige behov og hensyn. Hvordan skaber vi robuste børnefællesskaber, der matcher udfordringerne ? Det er et tema jeg gennem mange år har beskæftiget mig intensivt med både praktisk og teoretisk.

Har I brug for støtte eller inspiration til at gå nye veje i arbejdet med pædagogiske miljøer med plads til alle – både børn og voksne, så læs gerne videre.

Billeder fra velbesøgte konferencer i foråret og fra undervisning på læreruddannelsen på VIA, Aarhus. Vi har arbejdet med mellemform, Nest, børnesyn og fællesskaber samt grundværdier i pædagogisk arbejde.

Vigtigt møde med skoleledere og PPR i Furesø Kommune om NEST og Mellemformer

dig

Nest møder og dagtilbud

Jeg har skrevet en lille artikel om situationen i PPR hvor en nylig opgørelse fra kommunerne og regionernes
lønkontor viste at næste hver fjerde psykolog ved PPR på landsplan har forladt jobbet det seneste år.

Du kan læse mine refleksioner over situationen i indlægget der bringes på JP’s platforme i dag og i morgen :

Læs mere

JAN SEJERSDAHL KIRKEGAARD

selvstændig rådgiver, mangeårig PPR-leder, Mårslet

Aktuelle tal fra kommunerne og regionernes løndata viser, at næsten hver fjerde psykolog i kommunernes pædagogisk-psykologiske rådgivninger (PPR) inden for et år har skiftet jobbet i PPR ud med andet arbejde. Konsekvenserne er dermed store for de børn og unge, som har akut og konkret brug for hjælp og støtte for at magte hverdagen i skolerne. Men hvordan er det kommet dertil?

En af hovedårsagerne er, at flere og flere børn og unge mistrives i skolesystemet med et stigende fravær og flere indstillinger til børnepsykiatrien til følge. Med andre ord bruger PPR’s medarbejdere mere og mere tid på et stærkt stigende antal indstillinger fra skoler og dagtilbud på børn og unge, som der ønskes hjælp til. Presset på psykologerne betyder ofte, at det kan være særdeles vanskeligt for den enkelte psykolog at varetager opgaverne på forsvarlig vis.

Forudsætningerne for, at et barn kan indskrives i et specialpædagogisk tilbud, er, at PPR har vurderet barnets pædagogiske behov, og dermed bliver PPR et kommunalt omdrejningspunkt, når det gælder indsatsen i forhold til børn og unge med særlige behov. Med udviklingen gennem de seneste år er det desværre også blevet en sluse med lange ventetider. Det er forhold, som hverken børn, unge og deres forældre kan være tjent med. Samtidig går udviklingen stærkt ud over PPR’s forebyggende arbejde. Både skoler og dagtilbud har selvsagt behov for sparring og kompetencer fra PPR for at kvalificere det pædagogiske arbejde. Det er funktioner, som PPR må nedprioritere på grund af det stigende antal indstillinger. Det er en negativ spiral, hvor lærere og pædagoger ikke mødes på deres behov for støtte til at styrke børnefællesskabet, så der bliver plads til flest muligt. De børn og unge, der befinder sig i de mest udsatte positioner i fællesskabet, er naturligt nok dem, der ønskes i specialtilbud, når de ikke længere magter hverdagen i de almene tilbud.

Sat på spidsen er der børn og unge, som ender i specialtilbud, hvor den primære årsag er, at lærere og/eller pædagoger kaster håndklædet i ringen i afmagt over manglende støtte og kompetencer fra PPR. Børn og unge, som ellers med den rette støtte kunne have haft en god udvikling i et alment pædagogisk miljø. Samtidig har PPR i mange kommuner været udsat for mere eller mindre gennemtænkte organisatoriske ændringer, der som oftest har betydet decentraliseringer og manglende faglig ledelse med det resultat, at grundlaget for stærke faglige PPR-miljøer er væk. En stærk PPR-organisation med faglig ledelse er en nødvendighed for at kunne matche udfordringerne.

I lyset af denne udvikling er det oplagt, at der er et stort gennemtræk af psykologer, der søger videre til mere stabile faglige udfordringer. Men det er børn og unge, der betaler prisen for den situation, som mange kommuner er havnet i. Derfor er der i høj grad brug for, at temaet bringes op i valgkampen, og forhåbentlig vil det være anledning til, at kommunerne genovervejer PPR-funktionen, så det bliver muligt at styrke både omfanget og kvaliteten af indsatsen.

Inspiration, sparring, rådgivning eller supervision

Inspiration, sparring, rådgivning eller supervision med fokus på, at der skal være plads til alle, og hvis det kniber med pladsen, må de voksne ændre på rammerne, så børnene imødekommes.

De nødvendige kompetencer og den nødvendige struktur skal være til stede, men mest af alt skal der være fælles kommitment mellem alle involverede på alle niveauer. Gode processer er nødvendige for at nå dertil

Læs mere om mulighederne for pædagogisk udvikling med udgangspunkt i bl.a. Nest, Mellemformer og dialektisk diagnoseforståelse i afsnittet “Om Nest og Mellemformer”.

Børnefællesskaberne

Skoler, dagtilbud, klubber og andre pædagogiske miljøer i offentligt og privat regi er optaget af at styrke børnefællesskaberne, så flest mulige børn og unge tilgodeses. Samtidig er der også en stadig større udfordring med et stigende omfang af individuelle hensyn, som skal indgå i samspillet med børnene og forældrene.

Derfor er der stor interesse for Mellemformer og Nest i mange sammenhænge landet over. Der er behov for at gå ad nye spor, hvor almenpædagogiske og specialpædagogiske tilgange fusioneres til en ramme, der favner børnene og tilbyder lærere, pædagoger og ledere et fælles fundament.

Kontakt mig i dag

Har du spørgsmål eller kommentarer? Benyt dig af formularen her på siden, og jeg vil vende tilbage til dig hurtigst muligt.

Jan Kirkegaard Pædagogik og Psykologi

Tlf.: (+45) 30 63 94 10
Email: kontakt@jankirkegaard.dk

CVR nr.: 41772980

Skriv til mig nu